Arbeidsmedisinsk poliklinikk


Arbeidsmedisinsk poliklinikk benyttes ved yrkesrelatert skade/uhell eller helseplager. Våre bedriftsleger ved arbeidsmedisinsk poliklinikk tar imot yrkesrelaterte konsultasjoner ved skade, uhell og sykdom. Dette gjelder akutt skade/uhell, strømgjennomgang og lignende. Det kan også gjelde yrkesrelatert helseplager som har oppstått over tid.

Tilbud til deg som har fått tilbud om ekspertbistand

Hver onsdag tar vi også imot ansatte som har fått tilbud om ekspertbistand. Bedriftslegene har spesialkompetanse innen forebygging og utredning av yrkesrelatert skade og sykdom. Legene har lang erfaring og kunnskap om sammenhengen mellom fysisk-, kjemisk- og biologiske, arbeidsmiljøfaktorer og ulike helseskader som kan oppstå som følge av en slik eksponering

Arca Bedriftshelsetjeneste kan også bistå ved krisesituasjoner etter akutte / traumatiske hendelser. I tillegg til lege har vi psykolog, ulike terapeuter, livsstilsveileder og spesialsykepleiere.

Arca AS

Besøksadresse Oslo

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Besøksadresse Romerike

Boecksgate 12

1473 LØRENSKOG

Postadresse

Østensjøveien 32

0667 OSLO

22 65 66 51

post@arca.no

Copyright: Arca AS @2022 - Webdesign: Digitec.no