Arca Bedriftshelsetjeneste

Tilskudd til ekspertbistand

Er du sykemeldt ?

Har du vært sykmeldt ?

Har du utfordringer med å mestre jobben din?

Hva er ekspertbistand ?

Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt. Målet er at du skal komme tilbake i jobben din, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver. 

Tilskudd til ekspertbistand er et virkemiddel i den nye IA-avtalen som skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen

Dette kan vi tilby

Arca Bedriftshelsetjeneste har siden 2019 jobbet aktivt med ekspertbistand, og vi tilbyr bedriftslege, psykolog, ulike terapeuter, livstilsveileder, samt dagkompetanse innen konflikter på arbeidsplassen. Vi anbefaler at du og arbeidsgiveren utformer og bestiller oppdraget til eksperten sammen. Det er den konkrete saken som avgjør hva slags ekspert dere trenger.

Relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen, arbeid og helse, sykefraværsoppfølging og tilrettelegging, konflikthåndtering, omstillingsarbeid, arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering, karriereveiledning, er eksempler på aktuell kompetanse hos eksperten. 

Hva dekker tilskuddet? 

Det er arbeidsgiveren som mottar tilskuddet. Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maksimal sats. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Hvem kan være ekspert?

Eksperten skal ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt fagområde, og kan ikke være ansatt i virksomheten. Ekspertbistanden skal resultere i en rapport til arbeidsgiveren og arbeidstakeren, som beskriver årsaken til sykefraværet, og skal foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Arbeidsgiver skal sende en kopi av rapporten til NAV med førsteside


Arbeidsgiver må søke om tilskuddet

Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når

  • Du har en arbeidsgiver, men har utfordringer med å stå i arbeid
  • Dette har ført til langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
  • Du og arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med
  • Både du og arbeidsgiveren ønsker hjelp 


Arca Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe deg med søknaden

Hvordan søker arbeidsgiveren om tilskudd til ekspertbistand?

Arbeidsgiveren må søke om tilskudd før ekspertbistanden iverksettes. Arbeidsgiver søker digitalt på


  1. Altinn: Søknad om tilskudd til ekspertbistand
  2. Nav.no: Min side – arbeidsgiver


Når søknaden er ferdig behandlet, vil arbeidsgiveren motta et tilsagnsbrev fra NAV på Altinn. 

Arbeidsgiveren sender inn refusjonskravet til NAV etter at utgiftene til ekspertbistand er betalt, og senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Dokumentasjon på utgiftene må legges ved. 

Ditt personvern som arbeidstaker

Husk at arbeidsgiveren din har ansvar for å ivareta personopplysningene dine. Det er bare lov til å dele opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Opplysninger om diagnose skal ikke deles - det sentrale er din arbeidsevne, som du er best egnet til å si noe om.  

Arca AS

Besøksadresse Oslo

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Besøksadresse Romerike

Boecksgate 12

1473 LØRENSKOG

Postadresse

Østensjøveien 32

0667 OSLO

22 65 66 51

post@arca.no

Copyright: Arca AS @2022 - Webdesign: Digitec.no