Kurs og opplæring

"Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring"

Vi har kursene du trenger

Arca Bedriftshelsetjeneste tilbyr bedriftsinterne og eksterne kurs. Alle kurs og foredrag tilbys alle bedrifter, uavhengig av tilknytning til vår bedriftshelsetjeneste. Har du spesielle ønsker så kontakt oss!

Kursene kan arrangeres i våre lokaler i Oslo eller ute hos din bedrift

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Målet med grunnkurset er at deltakerne skal få kunnskap nok til å vite hvilken rolle de har i det systematiske HMS-arbeidet i egen bedrift. Kursdeltakerne vil få en grunnleggende innføring i lovverk, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, samt sykefraværsoppfølging. Dette er et godkjent 40 timers kurs

Passer for: Verneombud, AMU medlemmer, HR og ledere

Pris:: 5 800,-

Neste kurs:: Oppstart 23 April 2024

HMS for ledere E-læring

Ledere er lovpålagt opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid ifølge Arbeidsmiljøloven § 3-5. Kurset er digitalt og gir kursbevis når kurset er gjennomført. Ved behov så tilbyr vi også oppfølging direkte på arbeidsplass

Passer for: Ledere

Pris:: 3.500,-

Neste kurs:: Fortløpende

Førstehjelp med hjertestarter

Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. I tillegg så går vi inn på behandling av ulik skader, samt hva slags førstehjelpsutstyr bedriften trenger. Kurset varer ca 2 timer

Passer for: Alle i bedriften

Pris: 6000,-

Neste kurs:: Fortløpende

Stress og stressmestring

Stress kan oppfattes på ulike måter og kurset fokuserer på hvordan bedriften skal forebygge skadelig stress, fokusere på ulike symptomer, kommunikasjon og mestring

Passer for: Ledere

Pris:: På forespørsel

Neste kurs:: Fortløpende

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Konflikt på arbeidsplassen er et hyppig tema, og kurset fokuserer på kommunikasjon, ulike typer konflikter, og hvordan konflikter trappes opp/ned.

Passer for: Alle

Pris:: På forespørsel

Neste kurs:: Fortløpende

Den nødvendige samtalen

Arbeidsmiljøet påvirker hvordan vi har det på jobb og hvordan vi presterer. Kurset fokuserer kommunikasjon og dekker ulike aktuelle

temaer. Kurset varer ca 1,5 time.

Passer for: Alle

Pris:: 1 990,-

Neste kurs:: Fortløpende

Sykfraværsoppfølging

Kurset er en innføring i den ny IA-avtalen, og gir alle med personalansvar viktig informasjon om anbefalte rutiner, ulike verktøy, samt informasjon om ekspertbistand. Kurset varer ca 1,5 time.

Passer for: Alle

Pris:: 1 990,-

Neste kurs:: Fortløpende

Arca AS

Besøksadresse Oslo

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Besøksadresse Romerike

Boecksgate 12

1473 LØRENSKOG

Postadresse

Østensjøveien 32

0667 OSLO

22 65 66 51

post@arca.no

Copyright: Arca AS @2022 - Webdesign: Digitec.no