Personvernerklæring for Arca AS / arca.no

Denne personvernerklæringen gjelder for Arca Friskere arbeidsplasser AS (org.nr. 985 265

062). Arca Friskere arbeidsplasser er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste, og er i

tillegg leverandør av helse- og treningstjenester ute på arbeidsplasser. Vi driver også Arca

Klinikk og Arca Treningssenter i Østensjøveien 32 ved Helsfyr i Oslo.

GDPR (General Data Protection Regulation for EU/EØS) er en ny personopplysningslov som

trådte i kraft i Norge den 20. juli 2018 og som regulerer behandlingen av

personopplysninger. Vår tilpasning til den nye personopplysningsloven er en fordel for våre

kunder. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til

deg som enkeltperson (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer). Vårt

helsepersonell følger i tillegg eget lovverk (Arbeidsmiljøloven, Helseregisterloven,

Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Forskrift om utførelse av arbeid og Forskrift om

Arca Friskere arbeidsplassers leveranse av tjenester, både offentlig godkjent

bedriftshelsetjeneste samt våre øvrige tjenester, leveres av oss som behandlingsansvarlig.

Dette med bakgrunn i at vi behandler personopplysningene selvstendig i vårt arbeid, og ikke

etter instruks fra kundene våre. Dette gjør at vi ikke oppretter databehandleravtaler med

våre kunder, da vi ikke innehar rollen som databehandler.

Vi vil kun samle inn og bruke de personopplysninger som er nødvendige for å levere våre

tjenester. Ta gjerne kontakt for mer informasjon (post@arca.no).

Arca AS

Besøksadresse Oslo

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Besøksadresse Romerike

Boecksgate 12

1473 LØRENSKOG

Postadresse

Østensjøveien 32

0667 OSLO

22 65 66 51

post@arca.no

Copyright: Arca AS @2022 - Webdesign: Digitec.no