Kurs for trenere


Arca har som formål å hjelpe klubbene å forebygge skader og andre helseproblemer som oppstår i idretten

Trenerkurs

Arca har som formål å hjelpe klubbene å forebygge skader og andre helseproblemer som oppstår i idretten, med stort fokus på skademekanismer, risikofaktorer, og skadeforebyggende og fysisk trening.


Vi tilbyr kurs som er tilpasset din idrett og klubb, og som baserer seg på den nyeste og sikreste forskningen.

De fleste trenerutdanninger inkluderer dessverre ikke disse aktuelle emnene. Arca kan bistå med å øke kompetansen til trenere.

Skadefri klubbkveld

Arca har Skadefri-ambassadører gjennom skadefri.no som er lokalisert både i Oslo og Viken. Skadefri.no og Senter for idrettskadeforskning ved Norges idrettshøgskole har de samme verdiene som det Arca idrett står for; å redusere antall skader i idretten med 50%.

Som skadefri-ambassadører kan vi holde gratis 2 timers klubbkveld for trenere i din klubb. Foredraget er tilpasset alle idretter og omhandler hvordan trener bør legge opp treningene på en trygg måte for ungdom som er under pubertet og vekst.

Arca AS

Besøksadresse Oslo

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Besøksadresse Romerike

Boecksgate 12

1473 LØRENSKOG

Postadresse

Østensjøveien 32

0667 OSLO

22 65 66 51

post@arca.no

Copyright: Arca AS @2022 - Webdesign: Digitec.no