Våre tjenester innen bedriftshelsetjeneste

Rådgiving

Veiledning

Kartlegging innen HMS

Sykefravær

Statens Arbeidsmiljøinstitutt sier i forskning fra 2020 at lavt sykefravær er tett knyttet til et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø handler ikke bare om sosiale faktorer, men like mye om hvordan man i fellesskap gjennomfører arbeidet, hvordan arbeidet er organisert og hvordan arbeidet er planlagt

Arbeidsmiljøundersøkelse

Vi kan tilby en elektronisk arbeidsmiljø-undersøkelse der arbeidsgiver får en nøytral og anonym status på hvordan arbeidsmiljøet er på en gitt dato. Spørsmålene i undersøkelsen kan være standardiserte eller tilpasset bedriftens behov. Undersøkelsen kan levers på norsk eller engelsk

Systematisk HMS arbeid 

Vi hjelper bedriften med å gjennomføre et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. (Internkontroll)

Ergonomi og arbeidsplassvurdering

Våre ergoterapeuter eller fysioterapeuter jobber med ergonomi på arbeidsplassen og fokuserer på arbeidsmiljø, teknikk, utforming og mennesket. Uheldig ergonomi kan over tid føre til muskel og skjelettplager.

Krisehåndtering

Vi kan bidra med veiledning, håndtering og oppfølging ved ulykker, dødsfall, vold og trusler


Arbeidshelse

Kartlegging av risiko for eksponering i arbeidsmiljøet som kan gi helseskade

Ønsker du mer informasjon ?

Yrkeshygiene: Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Vår yrkeshygieniker hjelper til med å sjekke det fysiske arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på arbeidstakers helse, effektivitet og sikkerhet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososiale- og organisatoriske faktorer påvirker medarbeidernes jobbengasjement. Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Vi er opptatt av at vår bistand skal være kunnskapsbasert, tilpasset kundens behov og ha en systematisk tilnærming

Rus og avhengighet

Forebygging og håndtering av rusproblematikk og spillavhengighet

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidsmedisinsk poliklinikk benyttes ved yrkesrelatert skade/uhell eller helseplager. I tillegg så tilbyr vi covid-19 (hurtigtest eller PCR), vaksinering og pålagte helsekontroller


Arca AS

Besøksadresse Oslo

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Besøksadresse Romerike

Boecksgate 12

1473 LØRENSKOG

Postadresse

Østensjøveien 32

0667 OSLO

22 65 66 51

post@arca.no

Copyright: Arca AS @2022 - Webdesign: Digitec.no